Beter zicht op de inzetbaarheid van uw medewerker


Kees lijkt de laatste tijd nogal afwezig. 

Hij praat niet meer zo ronduit, hij is minder uitbundig en soms moet je aan het einde van de dag even nadenken of hij er wel is geweest.

Kees was tot nu toe een enthousiaste en hardwerkende medewerker. Tegenwoordig komt hij ’s ochtends op z’n werk, gaat aan de slag met zijn taken en verdwijnt ’s middags weer zonder veel ophef.
Wat er uit z’n handen komt is op zich goed, maar de zorgvuldigheid en de snelheid van werken nemen wel af.
Zou er wat aan de hand zijn?
Je kunt er als leidinggevende geen vinger achter krijgen! 
Een gesprek heeft niet zoveel opgeleverd. ‘Hij vindt het werk nog leuk’, zegt hij. Maar zijn houding spreekt boekdelen.
Je houdt er als leidinggevende een naar onderbuikgevoel aan over.

Eén ding weet je zeker: zijn inzetbaarheid is hoe dan ook afgenomen. En je wilt graag dat alles weer als vanouds wordt.  Maar is dat nog mogelijk?

Is dit voor u als werkgever een herkenbare situatie?
Heeft u zelf een medewerker die zich weliswaar nog niet heeft ziek gemeld, maar waarvan u wel merkt dat het functioneren achterblijft?
Vraagt u zich af wat de reden zou kunnen zijn van deze verminderde inzetbaarheid? En lukt het u niet om in een gesprek daar achter te komen?

Er blijken veel oorzaken te zijn die de inzetbaarheid beïnvloeden:

  • privé problemen
  • relatie problemen
  • gezondheidsvragen
  • financiële zorgen
  • zorgen over de veranderingen in het bedrijf
  • een ongewenst teamsamenstelling
  • de manier van aansturing vanuit een manager
  • een gebrek aan perspectief

En voor veel mensen rust er toch een taboe op om hierover te praten, zeker met je leidinggevende.

Het kan dan fijn zijn als een medewerker met een onafhankelijke specialist eens van gedachten kan wisselen over dit soort ‘levensvragen’ die hem of haar bezighouden.
Zo’n gesprek kan nieuwe inzichten geven en leiden tot keuzes.

Een coach inzetbaarheid kan in een dergelijke situatie worden ingezet om te achterhalen wat er aan de hand is.
Hij of zij is in staat om achter de woorden te ‘luisteren’ en adviezen te geven waar iemand persoonlijk mee verder komt.
De vragen kunnen heel persoonlijk zijn, maar ook specifiek over werk of over de arbeidsomstandigheden gaan.

Voor u als werkgever is het belangrijk om te horen wat er speelt.
Het gesprek met de medewerker is inhoudelijk vertrouwelijk, maar leidt in de meeste situaties wel tot een goede oplossing waar zowel u als de medewerker bij is gebaat.
Want als bijv. een werkplek niet naar wens is, wilt u daar graag praktische oplossingen voor ontvangen.
En als er andere zaken spelen die het functioneren beïnvloeden, wilt u er alles aan doen om de rust te herstellen zodat uw medewerker weer optimaal kan presteren!

Wilt u het bedrijf zijn dat duurzame inzetbaarheid belangrijk vindt en haar medewerkers de gelegenheid biedt om zich te ontwikkelen?
En wilt u daarnaast graag input hebben om uw medewerker zo goed mogelijk te kunnen begeleiden?

Vraag dan een inzetbaarheidsgesprek aan via deze link.