Nooit meer te druk!

Onlangs was ik samen met een collega bij een schoolvereniging waar wij na de zomervakantie een training mogen geven aan leerkrachten over het vergroten van je veerkracht.

Het gaat om een groep leerkrachten die ervaart dat er steeds vaker op een steeds breder terrein een beroep op hen wordt gedaan. En in minder tijd!
Waar is de tijd gebleven dat je als leerkracht nog voor de klas mocht staan?!

Maar voor de klas staan is tegenwoordig ook niet meer zo eenvoudig.
Je moet van zoveel markten thuis zijn wil je alle kinderen de zorg geven die ze nodig hebben. Dat roept frustratie op, maar soms ook wanhoop.
‘Ik vind het werk nog wel leuk, maar het wordt voor mij steeds lastiger om mijn taken op tijd af te krijgen.’
‘Al die drukte en verantwoordelijkheid geven mij in m’n werk behoorlijk wat spanningen.’
‘Het is zo druk geworden! Mij vergaat regelmatig het werkplezier.’
‘En ik ben thuis ook allang niet meer te genieten…!’

Kan ik het nog wel? Wil ik het nog wel? Hoe lang hou ik dit nog vol? Wie let er eigenlijk op mij?

Je hoeft trouwens niet voor de klas te staan wil je deze spanning bij jezelf voelen.
We leven in een maatschappij waar op tijd vaak al te laat is.
Het is een tempo dat we elkaar hebben opgelegd dat moeilijk is bij te benen.
Het digitale tijdperk is in veel situaties een zegen, maar vaak ook een enorme beklemming.

En dan gaat het erom hoe je bij al deze prikkels overeind kunt blijven.
Hoeveel veerkracht je hebt om mee te buigen en niet om te knakken!

Veerkracht is een begrip dat veel wordt gebruikt om aan te duiden of iemand in staat is om tegenkracht te geven.
Het is de mate van elasticiteit als het gaat om werkdruk, om stressfactoren die buiten jou omgaan (maar vaak wel effect hebben!), om steeds meer en vaker en langer presteren.

Je kunt er wel ziek van worden!
En dat is precies wat er dus gebeurt! Als je niet oppast.

Misschien herken jij dit bij jezelf.
Merk je dat er maar iets hoeft te gebeuren of je valt om! En heeft dat invloed op je presteren. Waardoor je vaker dingen gaat vergeten. En je je sneller prikkelbaar voelt.
Soms ga je er zelfs van wakker liggen …

Je bent dan ergens onderweg je veerkracht kwijtgeraakt.
Het soepele, energieke mechanisme is overbelast geraakt.
De veer is losgeschoten. De rek is eruit.

Ik las onlangs het boek Nooit meer te druk van de Engelse bedrijfspsycholoog Tony Crabbe. Het boek beschrijft in feite de zoektocht die Crabbe maakte om zich te ontworstelen aan de drukte die hij vooral zichzelf oplegde. Hij werkte zich een slag in de rondte voor o.a. Disney en Microsoft. Als iemand hem vroeg hoe het met hem ging, antwoordde hij steevast met: ‘druk’.

Crabbe kwam tot de conclusie dat druk zijn ook een keuze is.
‘Het is makkelijk je als een slachtoffer op te stellen van een overweldigend aantal verplichtingen, maar volgens mij heeft iedereen tot op zekere hoogte controle.
Alles doen en bijhouden lukt allang niet meer; het is noodzakelijk om keuzes te maken.’

En toch …
Soms lukt het gewoon niet om hierin keuzes te maken. Dan voel je als het ware de stress opkomen.

Stress komt vooral negatief in het nieuws.
Volgens Annita Rogier, stress- en burnout-coach, is stress een manier van het lichaam om aan de noodrem te trekken. Deze noodrem dwingt je om het rustiger aan te doen als je jezelf teveel belast. Dat voorkomt ergere gezondheidsschade. Aanhoudende stress (verminderde veerkracht) is een signaal dat er iets in je leven moet veranderen.

Het is dus belangrijk om niet tot het uiterste te gaan als het gaat om je veerkracht.
Het levert je gewoon niet voldoende op. Het kost je eigenlijk alleen maar een heleboel.

Zie veerkracht als een belangrijk orgaan in je lichaam.
Daar ben je zuinig op, want je moet het er nog een heel leven mee doen!

In de (groeps)training Vergroot je eigen veerkracht leer je luisteren naar de signalen van je lichaam.

Je wordt je bewust van je eigen stressgedrag.
Hoe je reageert op prikkels in je omgeving. Waar je energielekken zitten.
Hoe je gezond kunt omgaan met druk en spanningen op je werk.
Hoe je je eigen grenzen aangeeft, je eigen agenda bepaalt (en dus soms vrij maakt).
En hoe je je werk zo slim kunt organiseren dat je aan het einde van je werk nog wel een stukje dag over houdt!

Als dit voor jou als muziek in de oren klinkt, dan nodig ik je uit om in beweging te komen.
Lees hier meer over deze positieve en effectieve training!

Werken aan een gezond lichaam en een gezonde geest is ook een keuze die je zelf moet maken.

Ik wens je een veerkrachtige zomer toe!